El nostre suport engloba tant la higiene, atenció a la llar, visites mèdiques i els seus respectius seguiments, com en compres o qualsevol mena de gestió que aquesta persona en aquest moment no pot realitzar i cal el nostre suport.

En l’actualitat donem suport a més de 400 persones.

El perfil majoritari d’entre els nostres clients és el d’usuaris limitats per edat o malaltia en la vida diària.

Altea contribueix amb serveis com preparar menjars, ajudar a aixecar-se i higiene personal, portar-los de passeig, fer la compra, donar suport a casa i de neteja general.

Qualsevol cosa que fem, porta un seguiment i passem part a la família o les treballadores socials. Tenim casos que els ancians no tenen familiars, així els nostres col·laboradors van de la mà de les treballadores socials.

Els coordinadors duen a terme una reunió mensual o cada quinze dies o diàriament, segons el cas i les necessitats del client per a explicar el cas concret de la persona a la qual donem assistència.

Una vegada la família o treballadora social són informats i al corrent i sempre amb la seva autorització, nosaltres gestionem tot el que calgui fer.

Les places per als centres de dia són bastant escasses, per això nosaltres som l’alternativa per a donar l’assistència a totes aquestes persones que sí que necessitarien suport i ajuda.

Depenent de les subvencions les famílies no tenen despeses, ja que ajustem aquestes hores a les ajudes assignades a l’expedient. Depenent del grau o de la situació de cada cas, es farà un pressupost personalitzat.

Comptem amb una estructura empresarial organitzada i definida. Direcció, administració, coordinadors i cuidadors. Formem un equip ben entrellaçat d’empleats especialitzats.

Altea ajuda domiciliàriament amb serveis com preparar-los menjar, ajudar-les a aixecar-se, higiene personal, portar-los de passeig, fer la compra, donar suport a casa i de neteja general.

Altea serveis d’atenció domiciliària S.L. som una empresa de suport a domicili en totes les necessitats que un usuari en qualsevol moment i circumstàncies de la seva vida necessiti.

Som una empresa amb oficina a Sant Joan Despí des que es va fundar l’any 2009.

Estem destinats a la gent gran perquè som una empresa que està acreditada i treballem amb la llei de la dependència i amb els graus.

Estem en el règim general, legalitzats i acreditats. A Altea complim amb tots els requisits de la Generalitat de Catalunya.

No hi ha cap empresa subcontractada. Tot ho fem nosaltres personalment.

Qualsevol persona que requereixi els nostres serveis, Altea serà aquí. Ja sigui perquè ha tingut una malaltia puntual, necessita una recuperació a casa d’una operació o de caràcter hospitalari.

Treballem amb l’ajuntament respecte als graus. Així mateix, col·laborem amb diverses residències i tenim una gran cartera de clients en l’àmbit particular.

Tractem cada cas de manera personalitzada. De família a família. Si és necessari que ens desplacem, seran les nostres coordinadores els qui veuran el client per a valorar cada cas explicant i exposant totes les opcions i possibilitats.

Sempre introduïm una persona de coordinació per a cada servei. Les coordinadores són els que s’encarreguen de supervisar els expedients i els serveis contractats. Després seleccionem, segons el perfil, que cuidadora s’adapta millor.

Hi ha un equip de cuidadores que està en plantilla i són les que van als domicilis. Tot passa per elles i són les nostres oïdes i ulls que treballen sempre com un referent per a les famílies.

La coordinadora sempre presenta a la cuidadora i procura que tot flueixi per a confirmar que el perfil que triem segons l’usuari i les necessitats sigui adequat.

Tant en l’e-mail com en el telèfon us rebran des d’administració.

Procurarem assessorar-vos i informar-vos. Les nostres companyes Vanesa i Rosy, que són unes noies encantadores, de seguida us donaran qualsevol explicació de com tramitar si és una ajuda o si és un grau o en el que necessitis.

Per a contactar amb nosaltres:

Telèfon: 93 142 01 51 – 651 55 70 16

E-mail: info@alteaserveisintegrals.cat

  * Obligatori


  Horari d’estiu d’oficines

  Juliol de 9.30 a 14 intensiu
  Agost tancat
  Setembre de 9.30 a 14 intensiu

  Empresa autorizada por el Departament de Treball , Afers Socials i Families, de la Generalitat de Catalunya
  Entidad registrada nº : S 09225