Serveis que presten els nostres auxiliars de la llar a domicili, amb l’objectiu de compensar les limitacions que tenen algunes persones per fer amb autonomia les tasques de neteja i manteniment de la llar. És una ajuda per a la realització de la neteja de la llar, amb suport per a la bugada

I del manteniment general l’ordre general de la casa que ha de ser complementària al servei d’ajut a la llar que presten les treballadores familiars.

    * Obligatori

    Empresa autorizada por el Departament de Treball , Afers Socials i Families, de la Generalitat de Catalunya
    Entidad registrada nº : S 09225