Des de l’empresa hem proporcionat a les nostres treballadores els materials de protecció necessaris per a garantir la seva seguretat.

En els primers moments de la pandèmia ha estat molt difícil poder aconseguir materials de protecció tan bàsics com màscares, guants, gels hidroalcohòlics, capells…,

En l’actualitat el proveïment de materials ja està garantit.

Altea ha tingut usuaris que han estat afectats per la covid-19 als quals hem continuat prestant el servei, garantint la seguretat a les nostres treballadores (amb els EPIS necessaris per a la seva realització).

Ha estat molt important en els primers mesos de confinament la labor desenvolupada a nivell domiciliària als nostres majors, ja que moltes vegades, l’única relació social que han tingut ha estat.

La de les treballadores que han anat al seu domicili, les quals han detectat moltes vegades canvis significatius en l’àmbit emocional, físic ,etc. i que gràcies a l’assistència domiciliària s’han pogut.

Detectar i actuar sempre que ha estat necessari, hem estat l’enllaç entre ells i el món exterior.

Agraïm la labor de les nostres treballadores en aquests temps que estem vivint.