L’atenció en les tasques més elementals de la persona, que li permeten desenvolupar-se amb un mínim d’autonomia i independència, com la cura de la seva pròpia persona, les activitats domèstiques bàsiques, mobilitat essencial, reconèixer persones i objectes, orientar-se, entendre i executar ordres o tasques simples.

És el Servei que presten les treballadores familiars a la cura de la persona, mobilitzacions, canvis posturals en cas que fos necessari…,

Detectar canvis de situació i observació de les relacions familiar i socials, Afavorir els canvis d’actitud i de comportament i facilitar que els usuaris/es descobreixin les mateixes possibilitats potenciant l’autonomia personal per tal que adquireixin.Control farmacològic en cas necessari…

Coneixements necessaris per millorar la qualitat de vida, potenciar l’autonomia de la persona i/o família mitjançant la seva participació en el desenvolupament de les tasques a realitzar. 

    * Obligatori

    Empresa autorizada por el Departament de Treball , Afers Socials i Families, de la Generalitat de Catalunya
    Entidad registrada nº : S 09225