L’objecte d’aquest servei és comptar amb acompanyament als pacients així com el seguiment dels pacients, passem la visita mèdica amb l’usuari per tal de poder informar a les famílies. D’aquesta manera podem donar una atenció més personalitzada. La informació mèdica als familiars es donarà telefònicament, exceptuant els casos que l’especialista citi presencialment a la família.
Acompanyar al pacient tant en ambulància com en cotxe particular (NO-ADAPTAT), a la visita i fer les gestions pertinents (programar les properes visites, proves, etc.) Si fos convenient un vehicle adaptat, l’empresa es faria càrrec de la gestió.Es fa un control amb periodicitat mínima mensual en l’últim any que inclou el seguiment, una valoració del compliment del pacient del pla de cures i del tractament farmacològic pautat, la dosi fins al següent control, els efectes adversos, signes d’alarma i mesures especials aplicades, i la data de pròxima visita.

Acompanyament a les visites mèdiques
Acompanyament a les visites mèdiques

    * Obligatori

    Empresa autorizada por el Departament de Treball , Afers Socials i Families, de la Generalitat de Catalunya
    Entidad registrada nº : S 09225