SOM PERSONES EXPERTES en:

 • Serveis d’atenció a domicili
 • Valoració integral
 • Infermeria a domicili
 • Atenció social i telefònic
 • Recursos socials i sanitaris
 • Informes socials d’evolució
 • Visites de seguiment
 • Coordinació de casos
 • Treball Interdisciplinar
 • Eliminació de barreres arquitectòniques
 • Millores a la llar